Örnefni í Fljótavík ….. Jósef Vernharðsson

Tekið saman eftir fyrirsögn bræðranna Finnboga og Vernharðs Jósepssona frá Atlastöðum

Hvesta

Hvestutá og Hvestutær

Hvestudalir – í Hvestunni

Kjölur

Kambur

Kóngar – vestan við Tungudal

Nónfell – í miðjum Tungudal

Ingunnarklettar – framan í Kóngum

Kvígugil – í Kóngum

Tungudalur

Mávavötn – neðan við Tungubæ

Blettir – álagablettir vestan við Ingunnarkletta

Lómatjörn – neðan við Mávavötn

Grjótoddi – sjávarkambur neðan við Mávavötn

Þerrivöllur – neðan við Tungubæinn

Stekkjabreiða – austan við Tungubæinn

Hærri og Neðri-Hjalli og Bunga – upp af Stekkjabreiðu austan við Tungubæinn

Julluborg – sandhólar við Ósinn Tungumegin

Langholt – vestan við Tunguá, ofan við bæinn

Litla og Stóra-Holt – milli Tunguánna

Tunguár – renna sitt hvoru megin við Tungubæinn

Tunguhorn – austan við Tungudal

Svartihjalli – framan í Tunguhorni

Vatnshorn – flæðiengi neðan við Svartahjalla

Staggarður – tangi neðan við Vatnshorn

Barnatún – gamlar tóftir í Vatnshorni

Hvilftardalir – austan við Tunguhorn

Glúmsstaðamúli – milli Glúmsdals og Hvilftadala

Glúmsstaðaskarð – leið til Hesteyrar, 18 brekkur upp

Tröllaskarð – í Glúmsdal

Glúmsstaðafoss og Bæjará – í Glúmsdal

Bæjarbrekka – neðsta brekkan í Glúmsdal

Glúmsstaðamúli – í Fljótsbotni, fiskimið í Fljótavík

Jökladalir – austan við Glúmsstaðamúla

Þorleifsdalur – austan við Jökladali

Þorleifsskarð – leið á Strandir

Reyðá – norðan til í Fljótsbotni

Þverá – rennur í Reyðá

Snið – hjallar neðan við Þorleifsdal

Hvannadalshorn – vestan við Þorleifsdal

Seljahjalli – neðan við Hvannadalshorn

Hvannadalur – vestan við Hvannadalshorn

Hvanná – í Hvannadal

Dagmálahorn – vestan við Hvannadal

Svínadalur – vestan við Dagmálahorn

Svínaholt – framan við Svínadal

Grafarbreiða – vestan við Svíná
Breiðuskörð – upp af Svínadal

Tafla – upp af Svínadal

Grafarhjalli – vestan og neðan við Svínadal

Langaneshjalli – upp af Langanesi

Langanes – skiptir vatninu og Ósnum, vað á Ósnum

Grafarhóll – álagablettur, austan og neðan við Bæjarhjalla

Bæjarfjall – vestan við Svínadal

Bæjarhjalli – frá Grafarhól og að Bæjará

Vinnumannapartur – neðan við Hjallenda

Bæjarnes – vestan við Langanes

Skiphóll – vestan við Bæjarnes, gamalt uppsátur

Skemmuhóll – vestan úr Skiphól

Bæjarhólar – þar sem bæirnir stóðu á

Langhóll – smáhóll neðan við Bæjarhól

Fjárhúshóll – vestan við Langhól

Tófubali – neðan við Fjárhúshól

Hjallahöfði – fyrir ofan Atlastaðaós

Hjallahaus – austan við Bæjará

Bæjará – rennur úr Bæjardal

Drápslækur – kvíslast úr Bæjará

Gormur – milli Bæjarár og Drápslækjar

Bæjardalur – vestan við Bæjarfjall

Krossadalur – vestan til í Bæjardal

Beila – milli Bæjardals og Krossadals

Sandvíkurvatn – í Bæjardal

Hök – stallar upp af Sandvíkurvatni

Krossar eða Strákar – klettar í Krossadal

Skjaldabreið – hjalli fyrir vestan Bæjará og út að Hnaus

Skeifa – grænn gróðurblettur í Kögurfjalli

Kríuborg – sandhólar við Ósinn, Atlastaðamegin

Skjöldur – fremri og ytri neðan við Skjaldabreið

Melasund

Grundarendi – graslendi, endar við sjó

Hnaus – jarðsig vestan af Bæjardal

Lendisteinar – í fjörunni neðan við Hnaus

Kögurhlíð

Efri og Neðri-Gangar – þræðingar í Kögurhlíð

Naust – uppsátur vestan við Lendisteina

Kögur

Kögurtá – sker í Kögurtánni

Kögurskál – í Kögurtánni

Engelskur – flæðisker í Kögurtánni.  Viðmiðun á flóði og fjöru

Tagl – sker framan við Engelsk.  Viðmiðun á stór- og smástreymi

Kænuvík – í Kögurtánni

Prestvíkur – austan við Kögurtá

Kögurvík og Sandvík – kallaðar Prestvíkur

Leiti – milli Sandvíkur og Kögurvíkur

 

Surtarbrandur er í Sandvík neðan við Bæjardal, og eins upp með Svíná

Print Friendly, PDF & Email
EnglishUSA